Skip to main content

Full text of "Colloquio yn quenin oquimaxili yn tlaçomahuiz quauhnepanolli Sancta Cruz intlacemicnopilhuiani S[anta]. Elena."

See other formats


TU \rriP.Y 
Ciítmrn 

fdvaum XlnttJcrsitu 

«wüi r 2^ IB 


S.-Í ;n 1S 
'X .^x r 


B^NIGOIASIEON ^ -f._ \ ■■ LoLhOQllO YN QUENIN 0^^ 

dhiuU 'j^Tgi Manual A la/.Z^incJúsy ^ ak. 

^ .tl 


nue¿jye^yn^yL}^J[^/lcfCcfJuhy/^ AtMheA^^^^ 
C^tm yn.okc(i,^xffcíU^vu4li '^ ohcAMóyoccliu yji hi^^ 
}M^ft>caJlí¿t¿^ CSfna4^c»^n£xaC Oye Ái^^v^c^'Z^' ^imcz^ 

mí^acé^ jru^acú Mahcm. B'^^^/^n 

qcu ' dar. ^^of Ca^neeAc^cay¿iha<Ky9^ h^^ ^<ílíN/r ■I 2. Ü7\e>í&Jiuí¿uiM yyi^ 9ykx^U 9usíMJe/ul'CAyy^y^í^^^^^- 

fue hcuuhy 9ri¿> ^^^ ^^^^/^jl^ p ye (^cuiAg' ryu/^iJ^yi- a/)cca/y\. rite 


hal j;^noc^ ^dmA^^^h ynJ^^auL^^ 


^t^.iyAua/>i. 1yL¿>ciunJ^2Ji^^ wm ^^J^, fncK a^h/o^a. y M^jCfOM- ^MJui£^ h^a^¿Jo Va^ ho- yujh^ ,*^aíiií ^ynic yuc /yaíencuí J^^^hcdJ^^ Ammi 
^H ^ff/¿L^c<a¿ 


C^^a. O ^ Cade ^^^ quJL. J^:^¿92Í¿:iuJL . 

""^ ^^—^ — --"^ — '^^^' "^ — — . 
JTuc¿yc<xYrun %i¿uki3rf¿ 

ynuevyi y/^a/ryie¿x ¡k'^^^^^^^ 
oA'Dn- \y^^^tmcun niqtu^a/ndJi^ ca^Mai^ 


éí'á:_^T._ r r^r '.'-i^.r-j'.^ 
•^-^ - -' "^^-^ -^^ ^<Jc^ 


¿le^^^, /kíí^, t^Aüsm C¿^íO ¿la. ¿h^ oáx. 


^ 


2^ ^yiaSaJit 
1 — 'y-^/^u^hicoÁua^ . 

^l^ ^-^ / •>/ ¡^ /^ ^ ,ti ^ ^f l^ 


¿:f!A¿vz hi^QjuM^afi, Hcacuí h^ ^ ,7uc ^ná ¿^ue4\^_ 

i 
^^^J^Jiiá^ ¿^n^J^k ^^^^.2^: I ' 

Cicuta., yh ;W^ , y c^ J^nf^vy-c^ ^^y/i ^^Áttoa^^' i f 5í 


, yeÁi^oK ac<h^A4^ Acu cay2^ ^^'^^^^^íJujáL^ c 
M^c^aciM/ y COL JHil^ ^rvx^^M Átk^ciU^ ; cxcJl. 

Ct-yx. y Hin. ?^^ J¡^c;Lcn4^ Cuitan Ms¿^¿xyí'u^' ^^se^¿ 

(iM\ /yiajh/^-^ A¿^^ d,^.^ú^ mm \i^ut^e/fiyez J^'^íxce^ruíítc ye^UfiifuÁa/o y^- Ci^ ^'i^^n¿í¡4r 

S^ /T^W ,j Aacm yh^ Mf^ ;?4f^á^ ^//j^¿h ^ ^^ 

Cuco Je/a 'c/^^/v / Cx A^pcca^n^ mlumb'i^ 5>^iá^^ duL. 

^¿ryu^ yyu hel/oCéfCa^if^t h€>/icu^yn Ce/^^^i,^ 

. hyn ^^ neí¿/ Jmé, /W ne/á ^ ^ac</cA^iH}^^^^-^ 
<>f!HMJ^inu^ i ohi^acoC(^mahioyhJ^Mc-naMÍ^/¿ín. 

knJi/iJ^cA/yty^ayioy¿:^ y^ y?cjcu^¿^AyJkycH^Mái 
^rtpna.i'Pxj^ujL.- Ca. a^ccin. Hcj^a^ S^&my. '- - 


^7yt/}tiy\h'y^^3r^ '^/¿f>7k^¿'/z.^^/ Jí<M>j^c¿^i7^.^c¿j r^nfci 

9 '). :?^Ozc}zn/t¿¿€>~^ 

' - • II ■■ I I ii L mmmm — ^- 
V.J 

y&ni?^^^'^ Ác€w¿>i /e^cU> ^f^¿<Ap ''^^^'^^^^^^^ yy^yc^cjCM/z^^' 

9 /? ^t^gT^L^iy Jl<^^^ 
7n^^^ Jkom. 0)^^ . ;^^^^ W>^^^^^^ ^ ;^^ 
' ^^,^^ /trueno ^ 

^^. (^c^hiyus^yc¿aJ!íA^^ ,rV-— — - '- i.i»i>*-*iipMiíiiiiii E 34 ■■■■MMMMMiMWÉI ir 


/ y^i ^)ncy. 
'^.c^ 0' 


9^ . O^J^ 3 


^ai^^ i //.' ^ ^ l/ 9 ^ 

1 
^0 l^.f.^^ .—.. . - .-.,'> ^ ^iimmmmm^mmm^mmimmmmmmtmltla 


rUÁ\y^ ' af^.y^'f-(f^^^^'Jf'^''^' wmA /tf. - — '--^'—^ — j~- — Y--~i^/~t- 

___ I/' , ;;i.V.^.-n.i^ -» i-;; íí-_í_ r """ÍT"^ 'J 

t/ 


/ í- /^ 


LS y^^^ yyd y¿>^ho^0ji^ ^ pu ^"-r*^ ¿yz-c^ uMc^ ^^^ 
y^aiM^L h'ia^ycis/ioUA. ¡^yya^^ytA>o^ /i^^<-^^!L.ya24fx 

ckeK, yi^JtTca^ CtÁe^pt-^ y>^í>cAai<X ^ri^¿¡z^^A,^^^^ 
^n¿Lf^^ (J/hJ'kuo ^p^iat/tui^ ^cceu^ hj¿^c%/>t¿fi [/f^ 


I^ V--- '-^~ mm ^(^M{- 
I /!.